an computer thailand

บริษัทเอ.เอ็น.คอมพิวเตอร์จำกัด ก่อตั้งปี 2548 โดยกลุ่มผู้มีความชำนาญด้าน Server, Network, PC และ Software เป็นเวลากว่า 10 ปีขึ้น ซึ่งมีความมุ่งหวังเพื่อให้เป็นศูนย์บริการ ระบบ Information Technology แบบครบวงจร นั่นหมายถึง

บริการ

ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา

และปรับปรุงระบบ การจัดทีมวิศวกรผู้มีความชำนาญในการให้คำปรึกษา อย่างเต็มรูปแบบ ในด้านการพัฒนา และรวมถึงการ

บริการซ่อมแซม / แก้ไข

ณ ที่ทำการลูกค้า การจัดเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงพร้อมอะไหล่และเครื่อง มือที่ทันสมัยในการให้ความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเครื่องแม่ข่าย ณ ที่ทำการของลูกค้าโดยการเน้นความรวดเร็วฉับไว

บริการออกแบบ ติดตั้ง พัฒนาและดูแลระบบ

การให้บริการออกแบบติดตั้ง พัฒนา รวมถึงการดูแล ระบบเครือข่ายและระบบงานทั้งนี้เพื่อให้ได้ระบบงาน สามารถรองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการให้คำปรึกษา / แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์

โดยการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลรับแจ้งปัญหาต่างๆ และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าสามารถ ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

บริการบำรุงรักษารายปี

การให้บริการและให้ความ ช่วยเหลือแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่ลูกค้า ระบุซึ่งสัญญาที่จะบำรุงรักษาเครื่องเป็นสัญญารายปี

บริการฝึกอบรม

การให้บริการฝึกอบรมทางด้านซอฟต์แวร์ เพื่อเป็น การเสริมทักษะการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิด ประโยชน์และ ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

รับติดตั้ง Virtual Machine (Virtual Box)

รับบริการ ติดตั้ง Netware แก้ปัญหา Netware ติดตั้ง SCO UNIX แก้ปัญหา SCO UNIX และระบบปฏิบัติการ

รุ่นเก่าๆ ที่ยังใช้งานงานอยู่ แต่ติดตั้งลงไปใน Hardware รุ่นใหม่ๆ ไม่ได้เมื่อเกิดเวลาเครื่องเสียหรือมีปัญหา ไม่สามารถ
หา Hardware รุ่นเก่าๆ มาติดตั้งได้ เรามีทางเลือกให้ท่าน โดยการใช้ Virtual Machine มาช่วยให้ท่านไม่ต้องกังวล
กับการหา Hardware รุ่นเก่าๆ มาติดตั้งอีกต่อไปโดยบริษัทฯ เราสามารถช่วยท่านได้ในเรื่องนี้ โดยเรารับบริการติดตั้ง
Operating system เก่าๆ ลงไปใน Hardware รุ่นใหม่ๆ ดังนี้

  • รับ ติดตั้ง แก้ปัญหา Novell Netware 3.12 ลงใน Virtual Machine (Virtual Box)
  • รับ ติดตั้ง แก้ปัญหา Novell Netware 4.11 ลงใน Virtual Machine (Virtual Box)
  • รับ ติดตั้ง แก้ปัญหา SCO UNIX 5.0.x ลงใน Virtual Machine (Virtual Box)
  • รับติดตั้ง Other ลงใน Virtual Machine (Virtual Box)
  • รับบริการ Upgrade License Operation system รุ่นเก่าๆ เช่น Novell Netware, SCO UNIX 5.0.x

Blog

Gambling

วิธีค้นหาเว็บไซต์ที่ดีที่สุดสำหรับการพนันออนไลน์

เลือกเว็บพนันออนไลน์อย่างไรดี? หากคุณต้องการเลือกเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ดีคุณต้องดูที่จุดเหล่านี้ ตรวจสอบประเด็นเหล่านี้เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์การพนันออนไลน์เป็นครั้งแรก หากคุณพบว่าจุดเหล่านี้ถูกต้องหรือเงื่อนไขเหล่านี้ต้องเป็นไปตามเว็บไซต์คุณสามารถพูดได้ว่าเว็บไซต์นั้นปลอดภัยและเล่นง่ายบนเว็บไซต์ดังกล่าว
Online Casino Games

ข้อดีของการพนันออนไลน์

การพนันออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มคนหลากหลายอายุ ผู้คนเริ่มมีส่วนร่วมกับการพนันออนไลน์มากขึ้น หลายคนได้สร้างบัญชีใหม่ของตนในเว็บไซต์การพนันต่างๆและเริ่มเล่นการพนันออนไลน์ในช่วงเวลาแห่งการปิดล็อกนี้ จากการศึกษาล่าสุดพบว่าในช่วง 4 เดือนอุตสาหกรรมการพนันมีผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้น 30 ล้านคน ผู้ใช้ใหม่เหล่านี้ถูกผลักดันให้เข้าสู่การพนันออนไลน์เนื่องจากเหตุผลหลายประการและพวกเขายังคงมีส่วนร่วมในการแข่งขันต่างๆที่เกิดขึ้นในการพนันออนไลน์
Online Gaming

สิ่งที่แตกต่างกันไปในการพนันออนไลน์

ในขณะที่การพนันออนไลน์เป็นเรื่องสนุกและสามารถเล่นได้ด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ก็มีบางประเด็นที่ผู้คนควรทราบ คะแนนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้คนปลอดภัยและเล่นการพนันออนไลน์ที่ชื่นชอบต่อไปได้โดยไม่มีปัญหา มาดูกันว่าประเด็นเหล่านี้คืออะไร

บริการอื่น ๆ

รับติดตั้ง Virtual Machine (Virtual Box) รับบริการติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าๆ ที่ยังใช้งานงานอยู่ แต่ติดตั้งลงไปHardware รุ่นใหม่ๆ ไม่ได้ เมื่อเกิดเวลาเครื่องเสียหรือมีปัญหา
บริการอัพเกรดซอฟท์แวร์ให้ทันสมัย การให้บริการอัพเกรดซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว